Květomluva

Vyjádřete své pocity květinou!!

 

Pokud neznáte význam květin, najděte si, co která květina znamená a kupte své partnerce či partnerovi květinu, která Vaše city prozradí i beze slov.

 

 

Bledule                                  

Fiala                                         

Fiala žlutá                             

Fuchsie                                  

Granátové jablko              

Hyacint                                  
Hyacint modrý                   

Chrpa                                      
Ibišek                                      

Jiřinka                                   
Jmelí                                        

Kamélie                                 
Kapradí                                  
Karafiát bílý                        
Karafiát červený               
Karafiát                                 
Karafiát vonící                   
Konvalinka vonná           
Kosatec                                  
Levandule                             
Lilie                                          
Lilie zlatá                              
Mečík                                      
Měsíček                                  
Mučenka                               
Muškát                                   
Narcis                                     
Narcis bílý                            
Palmový list                        
Pelargónie                            
Petrklíč                                  
Rákos                                      
Růže bílá                               
Růže jasně červená         
Růže měsíční                      
Růže planá                            
Růže rudá                             
Růže stolistá                       
Růže                                         
Růže žlutá                             
Růžové poupě                    
Slunečnice                            
Sněženka                               
Voskovka                              
Zvonek                                   

Musím s tebou mluvit bez svědků…

Tvé rty jsou krásné.

Zůstanu ti stále věrný.

Byl bych šťastný, kdybys mě mohla milovat.

Mé srdce je k tobě upřímné.

Miluji tě. Srdce mé náleží jen tobě.

Zachovám tě v paměti.

Jsem šťastný

Polepši se!

Popřej mi více lásky.

Spolu našli jsme štěstí.

Nikdy se nevzdám lásky k tobě!.

Miluji tě od prvního spatření.

Rozhodni se brzy.

Tvé zdráhání mi působí rozpaky.

Roznítila jsi mou lásku.

Naše přátelství je čestné a má vnitřní hodnotu.

Zamiloval jsem se do Tebe na první pohled.

Pouze Ty mi můžeš vrátit klid.

Tvá slova jsou upřímná.

Jsi skromná.

Vroucná je moje láska k tobě.

Tvůj bol mě dojímá.

Musíš být mojí.

Lásce je nutno přinášet objeti.

Jsem šťasten, jsi-li se mnou.

Koho by neupoutala Tvá krása?

Vynikáš hrdostí.

Žijme v míru.

Skloň se ke mně!

Kdo je pánem tvého srdce?

Tvá věrnost přetrvá všechna nebezpečenství.

Jsi tak nevinná.

Jsem velmi blažený Tvou láskou.

Nemohu se nasytit chvil s tebou prožitých.

Tvá láska nepotřebuje ozdoby.

Vážím si Tě a miluji Tě horoucně.

Obdivuji se Ti.

Vyznávám ti lásku.

Žárlím na Tebe.

Musím věřit ve štěstí.

Zřekni se části své hrdosti.

Jsi moje první láska.

Jen s Tebou mohu být šťasten.

Kdy Tě zase uvidím?